Chỉ với vài dụng cụ và thao tác đơn giản là bạn có thể thực hiện việc đo chân ngay tại nhà để hoàn tất quy trình đo ni đóng giày online.