PENNY LOAFERS
VND 4,350,000

Chọn cỡ giày bạn thường đi ?

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG SỐ CHÂN

MÀU

Thông tin

Dòng giày: Loafer
Phom giày: NA
Cấu trúc: Blake
Chất liệu: da bò nhập khẩu - Châu Âu
Đế: Cao su