CHUKKA BOOTS
VND 7,950,000

Chọn cỡ giày bạn thường đi ?

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG SỐ CHÂN

MÀU

Thông tin

Dòng giày: Boot
Phom giày: 7965
Cấu trúc: Good-year welt
Chất liệu: da bò nhập khẩu - Châu Âu
Đế: Da